CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẾ MINH

Sau khi nhận được hàng, khách hàng vui lòng giao tiền mặt trực tiếp cho nhân viên chuyển hàng, hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

       1. Ngân hàng (Vietcombank) chi nhánh Hà Nội

          Tên Tài Khoản: Lý Thị Hợi

           Số Tài Khoản: 0021000390095

      2. Ngân hàng (Agribank)Chi nhánh Hùng Vương, Bắc Linh Đàm

          Tên Tài Khoản: Lý Thị Hợi

          Số Tài Khoản: 1482205352374

      3. Ngân hàng (Techcombank)

          Tên Tài Khoản: Lý Thị Hợi

           Số Tài Khoản: 19030971909010

       4. Ngân Hàng (BIDV)

          Tên Tài Khoản: Zhao Zhi Gang

           Số Tài Khoản: 21310000457689